top of page
DOCUMENTACIÓ
Documentació creada arran de les jornades i projecte realitzats.
Imagen
Title
Tipus
Autor
Fecha
Jornada
PDF
Rehabilitació i domotica
Presentació Jornada
Xavier Arnal - Proserdom
18/05/2023
J015 Domotica
Rehabilitació i domòtica
Presentació Jornada
Narcis Bartina - Dset
18/05/2023
J015 Domotica
Comportament dels fluxos energètics i solucions pràctiques de rehabilitació
Presentació Jornada
Anna Casas
30/11/2022
J012 Edificis eficients, Espais Saludables i Bioconstrucció
Creació d'espais saludables i bioconstrucció
Presentació Jornada
Sonia Hdez-Montaño - Arquitecturasana
30/11/2022
J012 Edificis eficients, Espais Saludables i Bioconstrucció
Presentació COM-CAL
Presentació Jornada
COM-CAL
30/11/2022
J012 Edificis eficients, Espais Saludables i Bioconstrucció
Identificació de les tipologies edificatòries i de les solucions energètiques dels habitatges de les comarques gironines
Estudi
Cooperativa Cíclica
31/10/2022
J013 Estudi tipologies edificatories i comportament energètic
Rehabilitació i accessibilitat
Presentació Jornada
Mifas
27/10/2022
J011 Accessibilitat
Programa LEADER Zones Rurals
Presentació Jornada
Silvia Vidal - ADRINOC
16/06/2022
J09 Ajuts i programes per a la rehabilitacio - NG
Next Generation: Oficines de Rehabilitació i Oficines Tècniques Rehabilitació
Presentació Jornada
Emma Carrillo - Col·legi Administradors de Finques
16/06/2022
J09 Ajuts i programes per a la rehabilitacio - NG
Programa EDIFICAT Girona
Presentació Jornada
Isabel Cotchà - EDIFICAT
16/06/2022
J09 Ajuts i programes per a la rehabilitacio - NG
Programa GarrotxaDomus
Presentació Jornada
Jordi Ayats - GarrotxaDomus
16/06/2022
J09 Ajuts i programes per a la rehabilitacio - NG
Next Generation: residencial EE
Presentació Jornada
Eduard Victoria - GarrotxaDomus
16/06/2022
J09 Ajuts i programes per a la rehabilitacio - NG
Certificats energètics i compravendes i lloguers d'habitatges
Presentació Jornada
David Saura - APIs
16/06/2022
J09 Ajuts i programes per a la rehabilitacio - NG
Sistemes energètics eficients per casa nostra
Presentació Jornada
Proisotec - Josep Masach
02/02/2022
J008 Crisi de l'electricitat: Solucions per reduir el consum a la llar
Comunitats locals d’energia. Model Diputació
Presentació Jornada
Diputació Girona - Josep Pujol
02/02/2022
J008 Crisi de l'electricitat: Solucions per reduir el consum a la llar
Comunitats Energètiques SomEnergia
Presentació Jornada
SomEnergia - Manel Sastre
02/02/2022
J008 Crisi de l'electricitat: Solucions per reduir el consum a la llar
Autoconsum i Plaques Fotovoltaiques
Presentació Jornada
CO2EN - Albert Juan
02/02/2022
J008 Crisi de l'electricitat: Solucions per reduir el consum a la llar
Implantació de plaques fotovoltaiques
Presentació Jornada
Audit Energia - Llorenç Albanell
02/02/2022
J008 Crisi de l'electricitat: Solucions per reduir el consum a la llar
Reviure Solanell
Presentació Jornada
ReviureSolanell - Saul Garreta
24/11/2021
J007 Despoblament Rural i Crisi Habitatge
Dret a l'habitatge
Presentació Jornada
Undosarquitectura - Estel Jou
24/11/2021
J007 Despoblament Rural i Crisi Habitatge
Programa de promoció de l’habitatge en el món rural
Presentació Jornada
Generalitat Territori - Xavier Berga
24/11/2021
J007 Despoblament Rural i Crisi Habitatge
Polítiques de muntanya
Presentació Jornada
Generalitat Territori - Xavier Berga
24/11/2021
J007 Despoblament Rural i Crisi Habitatge
Clinica Girona i C/ Barcelona
Presentació Jornada
Ajuntament Girona - Pep Solà-Morales
25/05/2021
J004 Equipaments i Renovació Urbana
Poliesportiu Turó de la Peira
Presentació Jornada
Anna Noguera Arquitectura
25/05/2021
J004 Equipaments i Renovació Urbana
Barri Vell Olot
Presentació Jornada
Ajuntament Olot - Neus Roca i Jordi Güell
25/05/2021
J004 Equipaments i Renovació Urbana
Convent dels Caputxins i Parc de les Aigües
Presentació Jornada
Ajuntament Figueres - Camil Cofan i Joan Falgueras
25/05/2021
J004 Equipaments i Renovació Urbana
Estanqueitat a l’edifici del C/ Nou
Presentació Jornada
Oliver Style
13/02/2020
J003 Edifici a C/ NOU Passivhaus
Posición de PEP acerca de los planes de rehabilitación energètica
Document
PEP Plataforma Edificios Passivhaus
13/02/2020
Edifici plurifamiliar Passivhaus C/ Nou Girona
Video Habitatge
LPR Arquitectes - Jordi Rodríguez - Roda Layret
13/02/2020
J003 Edifici a C/ NOU Passivhaus
Edifici plurifamiliar Passivhaus C/ Nou Girona
Presentació Jornada
Construccions Busquets - Cristina Gonzalez
13/02/2020
J003 Edifici a C/ NOU Passivhaus
Edifici plurifamiliar Passivhaus C/ Nou Girona
Presentació Jornada
LPR Arquitectes - Jordi Rodríguez - Roda Layret
13/02/2020
J003 Edifici a C/ NOU Passivhaus
El sistema Passive Haus a l’edifici del C/ Nou
Presentació Jornada
Oliver Style
13/02/2020
J003 Edifici a C/ NOU Passivhaus
El problema de l'habitatge no és l'habitatge
Presentació Jornada
300.000 km/s - Pablo Martínez
18/06/2019
J002 Renovació Urbana i Habitatge
Introducció a l'Observatori
Presentació Jornada
Isabel Granell
28/03/2019
J001 Introducció Observatori
bottom of page