top of page

SOCIS

Els socis formen l'Assemblea General, que és l’òrgan sobirà que pot deliberar sobre qualsevol assumpte d’interès per a l’Observatori, adoptar acords en l’àmbit de la seva competència i controlar l’activitat de La Junta de Govern.
Per tant, l'Observatori és dels socis, el destí, l’estratègia, el camí i les línies de treball poden ser consensuades i decidides entre tots ells que en formen part.

L’objectiu de l’Observatori és ser transversal, entenent que la ciutat és de tots, polièdrica i molt complexa. Per tal d’entendre-la i oferir solucions globals i completes, és necessari que hi estiguin implicats tots els agents que formen part d’aquesta. En aquet sentit, la idea de transversalitat es vol aplicar de forma efectiva, i una de les formes d’aconseguir-ho és integrant representants de les entitats que estiguin interessades com a socis.

Socis fundadors

gipce.jpg

Socis  Administració Pública

aj girona.gif
aj olot.jpg
aj figueres.png
UdG.png
COAC_Girona_institucional_positiu.png
Logotip_Aparelladors.jpg

Socis  Entitats

col Administrador finques.png
col advocats.jpg
col apis.jpg
col camins.png
Nova imatge Cole.JPG
col eng tecnic cetig.jpg
col geografs.png
col politolegs.jpg
cambra propietat.png
projectgreta.jpg
mifas.png

CONDICIONS I REQUISITS

Podran pertànyer a l’Observatori, prèvia sol·licitud a la Junta de Govern, aquelles entitats jurídiques públiques o privades, sense ànim de lucre, i sempre que comptin en els seus objectius socials el desenvolupament de polítiques i iniciatives afins als objectius de l’Observatori.

Les persones jurídiques o físiques no poden associar-se a l'Observatori, sens prejudici que hi puguin haver Socis d’Honor, proposades per la Junta, de caràcter tècnic, professional, o cívic, vinculades a organismes, institucions i administracions relacionades en matèria de rehabilitació; el prestigi de les quals ha de revertir en renom per a l’Observatori.

Condicions i requisits
Fer-se soci

FER-SE SOCI

Per tal d'adherir-se com a soci, si us plau, poseu-vos en contacte amb nosaltres a través del mail   info@obre.cat

bottom of page