SOCIS

Els socis formen l'Assemblea General, que és l’òrgan sobirà que pot deliberar sobre qualsevol assumpte d’interès per a l’Observatori, adoptar acords en l’àmbit de la seva competència i controlar l’activitat de La Junta de Govern.
Per tant, l'Observatori és dels socis, el destí, l’estratègia, el camí i les línies de treball poden ser consensuades i decidides entre tots ells que en formen part.

L’objectiu de l’Observatori és ser transversal, entenent que la ciutat és de tots, polièdrica i molt complexa. Per tal d’entendre-la i oferir solucions globals i completes, és necessari que hi estiguin implicats tots els agents que formen part d’aquesta. En aquet sentit, la idea de transversalitat es vol aplicar de forma efectiva, i una de les formes d’aconseguir-ho és integrant representants de les entitats que estiguin interessades com a socis.

Socis fundadors

gipce.jpg

Socis  Administració Pública

aj girona.gif
aj olot.jpg
aj figueres.png
UdG.png
CAATEEG.png

Socis  Entitats

col Administrador finques.png
col advocats.jpg
col camins.png
Nova imatge Cole.JPG
col eng tecnic cetig.jpg
col geografs.png
col politolegs.jpg
cambra propietat.png
projectgreta.jpg
mifas.png

CONDICIONS I REQUISITS

Podran pertànyer a l’Observatori, prèvia sol·licitud a la Junta de Govern, aquelles entitats jurídiques públiques o privades, sense ànim de lucre, i sempre que comptin en els seus objectius socials el desenvolupament de polítiques i iniciatives afins als objectius de l’Observatori.

Les persones jurídiques o físiques no poden associar-se a l'Observatori, sens prejudici que hi puguin haver Socis d’Honor, proposades per la Junta, de caràcter tècnic, professional, o cívic, vinculades a organismes, institucions i administracions relacionades en matèria de rehabilitació; el prestigi de les quals ha de revertir en renom per a l’Observatori.

 
 

FER-SE SOCI

Per tal d'adherir-se com a soci, si us plau, poseu-vos en contacte amb nosaltres a través del mail   info@obre.cat