PREMSA

Recull de publicacions de caracter diari, setmanal o mensual, diaris, revistes, planes web, etc sobre tematica relacionada amb l'activitat de l'Observatori.

Edifici Pia Almoina Plaça Catedral, 8 17004 Girona

  • Twitter
  • YouTube