top of page
  • Info

Presentació Estudi

Actualizado: 1 feb 2023

Identificació de les tipologies edificatories i de les solucions energètiques de les comarques gironines

15 Febrer 2023 - 18.00h

Casa de Cultura de Girona

Inscripcions Clica aquí

Presencial i Gratuït


Aquest estudi està promogut conjuntament per la Diputació de Girona i l’Observatori de la Rehabilitació i Renovació Urbana de les Comarques de Girona i ha estat desenvolupat per la cooperativa Cíclica [space · community · ecology].


En primer lloc, a l’estudi s’analitza el parc residencial de les comarques de Girona per tal d’identificar dues de les tipologies edificatòries més representatives: els habitatges unifamiliars anteriors a 1940 (masies i cases rurals) i els blocs plurifamiliars d’entorn als any 60’ i 70’.


Després, d’aquestes dues tipologies, s’analitza el comportament energètic i es valoren les possibles actuacions de millora encaminades a aconseguir els objectius de descarbonització. Les actuacions de millora es basen en intervencions passives (millora aïllament tèrmic en pell d’edifici, canvi tancaments, etc.) així com actives (millora dels sistemes energètics).

A més, es determina l’impacte de millora a nivell energètic que aquestes actuacions tindrien i s’acompanya del cost econòmic que pot tenir cada intervenció.


Finalment, l’estudi tanca amb conclusions, on es parla de les barreres i oportunitats a l’hora de dur a terme aquestes intervencions.


La finalitat de l’estudi és, per una part, poder donar una visió de l’estat energètic d’una part molt representativa del parc edificat de la demarcació de Girona i per altra, donar eines que fomentin i divulguin intervencions en l’edifici per millorar el seu comportament energètic, per a la reducció de les emissions de CO2 i la millora del confort a les llars.

A més, es pretén així poder traslladar als ajuntaments de la demarcació de Girona aquesta informació per tal de poder fomentar i donar recursos per a l'articulació de polítiques de rehabilitació energètica.


Tot això va de la mà de l'objectiu principal de l'Observatori, que no és altre que el foment del que anomenem la rehabilitació conscient. Aquest concepte inclou aquelles rehabilitacions que van més enllà d'intervencions cosmètiques i estètiques i que impliquen millores en la qualitat de vida de les persones i el medi ambient. En el cas d'aquest estudi, millores energètiques que ajuden a reduir el consum i les pèrdues dels nostres edificis i que per tant, milloren el dia a dia dels usuaris i són més sostenibles.


A més a més, el Pla estratègic d’implementació dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) desenvolupat per la Diputació de Girona té l'objectiu de donar suport i acompanyar els ens locals gironins en la seva pròpia transformació. Amb el present estudi es dona resposta als ODS 7 (energia assequible i no contaminant), 11 (ciutats i comunitats sostenibles) i 12 (producció i consum responsables).


L'estudi de la mà de Joaquim Arcas Abella, doctor arquitecte, soci fundador i director executiu de la cooperativa Cíclica [space · community · ecology] i redactor del mateix estudi.


Sessió Online Tècnica

Donat que l’estudi pretén ser una eina per tal que els professionals puguin assessorar a l’usuari, s’ha previst també una segona jornada, programada per al dia 16 de Febrer a les 12.00h, que tindrà un format online. En aquest cas, s’explicarà l’ús i utilitat de l’estudi a perfils tècnics i professionals, amb especial atenció a aquells que es troben al servei de l’Administració pública.

Per tal d'inscriure't en la sessió online: clica aquí


Col·labora
Comments


bottom of page