top of page
  • Info

CÍCLICA, equip sel·leccionat per a la

Redacció d'estudi de tipologies edificatories d'habitatge i comportament energètic

Projecte impulsat per l’Observatori de la Rehabilitació i Renovació Urbana de les Comarques de Girona i la Diputació de Girona.


La cooperativa Ciclica (https://ciclica.eu/ca/) ha sigut l'equip sel·leccionat per tal de redactar l'estudi de tipologies edificatories d'habitatge i comportament energètic.

El contingut que tindrà aquest estudi el trobareu aquí:

ObRE_220216_Annex I
.pdf
Descargar PDF • 161KB

Cíclica es defineix com una cooperativa que ofereix serveis d’arquitectura, urbanisme i paisatge per assolir l’equilibri ambiental i l’equitat social.

Els serveis que ofereixen comprenen plans i estratègies municipals, consultoria estratègica, projectes d’edificació, d’espai públic i paisatge, i docència.

Cíclica compta amb un equip de professionals amb perfils complementaris que disposa de més de 10 anys d’experiència en projectes i consultoria, a cavall entre la innovació en recerca i l’emprenedoria


A l'oferta de prestació de serveis es van presentar 8 equips, dels quals es van sel·leccionar tres per a una segona fase d'entrevistes.

El motiu pel qual es va decidir apostar per Cíclica van ser diversos, entre ells, la composició d'un equip pluridisciplinar amb experiència en projectes de característiques similars a Catalunya i a fora; la seva vínculació amb propostes de millora energètica i del mediambient; la utilització d'eines per al tractament de dades i la seva vessant acadèmica i docent.

El seu plantejament del projecte encaixava perfectament amb els objectius de l'Observatori i fins i tot, van posar sobre la taula propostes que anaven més enllà que allò que inicialment s'havia previst.


Des de l'Observatori i la Diputació, volem donar les gràcies als equips presentats i donar la benvinguda a CICLICA en aquest projecte tan engrecador.
Comments


bottom of page