top of page
 • Info

OFERTA FEINA: Prestació de Serveis

Redacció d'estudi de tipologies edificatories d'habitatge i comportament energètic

Projecte impulsat per l’Observatori de la Rehabilitació i Renovació Urbana de les Comarques de Girona i la Diputació de Girona.


Objecte

Es vol contractar els serveis d’un equip tècnic per tal de desenvolupar un estudi titulat “Identificació de les tipologies edificatories d'habitatge i de les solucions energètiques dels habitatges de les comarques gironines”, segons contingut establert a l’Annex I d’aquest document.


ObRE_220216_Annex I
.pdf
Descargar PDF • 161KB

Requisits equip

L’equip haurà d’estar composat per dos perfils:

 • Perfil 1: Arquitecte i/o Arquitecte tècnic, enginyer de l’edificació o aparellador.

 • Perfil 2: Tècnic amb competències i experiència en assessorament i càlculs energètics d’un edifici.

De forma justificada, l’equip pot estar format per un sol perfil en cas que aquest reuneixi els requisits que es demanen per als dos perfils.


Experiència mínima

Es requerirà una experiència mínima demostrable en almenys 2 projectes previs, que siguin:

 • de característiques similars.

 • estudis d’habitatge

 • assessorament i càlcul energètic de tipologia residencial


Tasques a realitzar

 • Redacció de l’estudi, amb els apartats i contingut relacionats a l’Annex I.

 • Seguiment del treball i reunions amb l’Observatori, de l’ordre aproximat d’1 al mes.

 • Post-entrega: màxim de 5 actes de presentació de l’estudi.

Calendari de treball

Inici de la prestació de serveis Març 2022

Presentació de l’encaix de l’estudi Abril 2022

Pre-entrega Juliol 2022

Entrega final Agost 2022

Actes A partir de Setembre 2022

Aquestes dates són orientatives, una vegada confirmat l’encàrrec, es fixaran unes dates d’entrega exactes entre ambdues parts.


Tipus de relació laboral

Prestació de serveis


Calendari de pagaments

Es realitzarà un primer pagament per un valor del 20% del total del contracte a la confirmació del projecte.

Un segon pagament del 50% a l’entrega del document Pre-entrega.

I un 30% final a l’entrega de tot el document.


Valor de la prestació

6.198,35 + IVA


Presentació d’ofertes

Els equips interessats hauran d’enviar la documentació a l’adreça de correu info@obre.cat fins al 4 de Març (inclòs).


L’oferta ha d’incloure:

 • Carta de presentació de l’equip, descrivint el perfil 1 i 2 (màxim 1 full DINA4).

 • Plantejament i visió de l’estudi, pla de treball i cronograma (màxim 2 fulls DINA4). D’acord amb el que es pot llegir a l’apartat 5.1 de l’Annex I d’aquest document, el contingut de l’estudi és indicatiu, i per tant, és flexible. En aquest sentit, seria interessant entendre com l’equip planteja l’estudi i el seu desenvolupament.

 • CV dels perfils

 • Presentació dels dos projectes similars (1 full DINA4 per projecte). Es poden deixar enllaços a web.

Selecció de l’equip

Una vegada presentats els equips, la junta de govern i la direcció de l’Observatori faran una primera selecció dels equips.

Després, es procedirà a realitzar una entrevista personal amb els seleccionats.


Informació completa:

ObRE_220216_Oferta feina
.pdf
Descargar PDF • 177KB


Comments


bottom of page