top of page

JORNADA 18/06/2019  - Renovació Urbana i Habitatge

190926_J002_Richard Pointelin.png

PONÈNCIA 2

Polítiques de renovació urbana i habitatge a França.

Richard Pointelin

Des del segle XIX, la renovació urbana sembla ser la (única?) resposta de l’Administració Pública francesa a tots els problemes de la ciutat, sigui el que sigui el barri.  Aquesta manera de pensar i rehabilitar la ciutat s’ha ampliat des del anys 2000, amb la reforma de la “politique de la ville” i la creació d’una entitat estatal dedicada a la renovació urbana, amb dotació econòmica important. Per tant, nombrosos barris degradats i en dificultats de tot el territori francès estan sotmesos a projectes de reforma integral, basat en la diversitat d’habitatge, i amb com objectiu final el increment del seu valor simbòlic i de la seva atractivitat. Ara bé, aquesta estratègia dirigida des de dalt deixa poc espai a la concertació i a la participació dels habitants en la definició i la gestió dels projectes, deixant el debat obert sobre la seva eficàcia i intenció.

 

En conseqüència, després d’un ràpid aclariment del context de l’habitatge i de la “politique de la ville” a França, s’exposen els diferents instruments i organismes de renovació urbana, il·lustrats gràcies a diferents casos i exemples passats i presents, en diferents àmbits urbans

Richard Pointelin és geògraf i urbanista per l’Université de Pau et des Pays de l'Adour, i Doctor en Ciències experimentals i sostenibilitat per la Universitat de Girona (2016), amb una tesi que tenia per objecte analitzar totes les formes actuals d’habitatge alternatiu basades en la participació i la cooperació a Catalunya.

 

Ha col·laborat com a professor temporal a la Université de Perpignan, i ha treballat com a urbanista en la planificació i projectes urbanistics en diversos països europeus.

 

En l’actualitat treballa en l’Ajuntament de Girona, desenvolupant projectes de foment de la rehabilitació i reovació urbana.

bottom of page