top of page

JORNADA 18/06/2019  - Renovació Urbana i Habitatge

190926_J002_Olot.png

PONÈNCIA 4

El cas del Barri Vell d’Olot

Miriam Paredes i Neus Roca

Entre les dues ens descriuran, com des de l’Ajuntament hi ha hagut la voluntat d’impulsar la rehabilitació, captació i mobilització d’habitatge al nucli antic del municipi. Aquesta línia d’actuació, entre d’altres, es va proposar en el seu moment a través del PIAM (Pla Integral d’Accions de Millora).

En aquest cas, la voluntat del consistori és la de reactivar aquest àmbit, mitjançant un anàlisi i diagnosi de la situació actual i el desenvolupament de diverses actuacions i intervencions –com són rehabilitacions, implantació de nous usos, subvencions, etc.

Neus Roca és arquitecta per l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona de la Universitat Politècnica de Catalunya al 2003, excercint com a tècnic lliberal la professió des d'aquest moment i fins a l'actualitat en el despatx LAND-up, realitzant treballs tant d'edificació com d'urbanisme.

 

Ha combinat la feina d'arquitecta amb les tasques a la Delegació Garrotxa-Ripollès del COAC, en una primera etapa com a responsable d'activitats des del 2006 al 2009, i actualment com a Delegada des del 2014, càrrec que comparteix amb el de Vocal de Formació i Ocupació de la Demarcació de Girona del COAC.

 

Miriam Paredes és advocada llicenciada en Dret i, actualment realitza tasques de Responsable de la Oficina Local d’Habitatge d’Olot i com a Gerent de la entitat pública Gestora Urbanística Olotina, SA, des de juny de 2005.

Compta amb despatx propi des de 2006 on exerceix la professió d’Advocada i és assessora externa de l’Associació Catalana de Municipis des de gener de 2014.

bottom of page