top of page

JORNADA 18/06/2019  - Renovació Urbana i Habitatge

190926_J002_Eduard Cabre.png

PONÈNCIA 3

Polítiques públiques d'habitatge per fer front a la segregació social

Eduard Cabré

Aquesta ponència, tracta la vessant més social, en la necessària relació que ha d’existir entre els diferents agents implicats en la renovació de les ciutats i en les polítiques i estratègies a seguir per tal d’aconseguir una bona gestió.

 

Així, gira entorn a quatre punts que s’explicaran recolzats amb casos pràctics:

En primer lloc, els ajuts a la rehabilitació,

En segon lloc, la rehabilitació de teixits urbans existents i la generació d’habitatge social en la ciutat consolidada

En tercer lloc, polítiques de rehabilitació i envelliment - envelliment a casa i racionalització en l’ús del parc d’habitatge.

En quart lloc, es parlarà del model d'ajuts a un model de suport i finançament - mecanismes de suport tècnic i financer per promoure la rehabilitació.

Eduard Cabré és Llicenciat en Ciències Polítiques per la Universitat Pompeu Fabra i Màster en Urbanisme per la Universitat Politècnica de Catalunya i la Universitat de Nova York.

Actualment treballa com a consultor en polítiques d'habitatge per a administracions públiques i organitzacions no governamentals, entre les quals els ajuntaments de Barcelona, Girona, Mataró i Sitges, la Diputació de Barcelona, i la Coalició Internacional de l'Hàbitat (HIC).

És co-autor de l'estudi "Estratègies i Actuacions a l'Abast Municipal per a la Mobilització del Parc Vacant d'Habitatge al Municipi de Girona" centrat en proposar solucions concretes per a la mobilització d'habitatge buit a Girona. La seva àrea d'expertesa abasta també models alternatius d'accés a l'habitatge (cooperatives en cessió d'ús, propietat temporal i compartida, community land trusts, etc.), i ha participat com a investigador en el projecte COPHAB sobre habitatge col·laboratiu a Catalunya.

bottom of page