top of page
  • Info

Jornada Renovació Urbana i Habitatge

Actualizado: 24 oct 2019

El proper dimarts 18 de juny de 2019, a la tarda, tindrà lloc la jornada Renovació Urbana i Habitatge, organitzada conjuntament per l'Observatori de la Rehabilitació i Renovació Urbana de les Comarques de Girona (OBRE) i la Demarcació de Girona del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC). Aquesta jornada es desenvoluparà a la Seu de l’Observatori i el COAC, a la sala Rafael Masó de l’Edifici Pia Almoina de la Plaça de la Catedral, 8 de Girona.

La jornada, que gira entorn a la renovació urbana de les ciutats existents i es centra en l’ús d’habitatge, pretén ser transversal i per aquest motiu, s’aborda des de diferents punts de vista i es compta amb la participació de ponents d’àmbits i especialitats diverses.

L’acte es dividirà en quatre ponències que finalitzaran en una taula rodona amb tots els participants. Es pretén que les ponències tinguin un caire pràctic i dinàmic, amb presentació d’exemples i casos reals.


S’iniciarà la jornada amb una presentació institucional, a càrrec del Sr. Narcís Reverendo, president de l’Observatori i del Sr. Marc Riera, president de la Demarcació de Girona del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya. Tot seguit, l’explicació del contingut i dels participants seran presentats per part de la directora de l’Observatori, la Sra. Isabel Granell.

La primera ponència serà desenvolupada pel Sr. Pablo Martínez, arquitecte i co-fundador de l’estudi 300.000 km/s, que explicarà l’aplicació de noves tecnologies i l’ús de dades en l’anàlisi i diagnosi de la ciutat.


Després, el Sr. Richard Pointelin, geògraf, urbanista, i Doctor en Ciències experimentals i sostenibilitat per la Universitat de Girona (2016), aportarà una visió de l’experiència a França pel que fa a polítiques de rehabilitació i renovació urbana.


Posteriorment El Sr. Eduard Cabré, politòleg i urbanista, i consultor en polítiques d'habitatge per a administracions públiques i organitzacions no governamentals, desenvoluparà la tercera ponència, que es centrarà en la vessant més social, en la necessària relació que ha d’existir entre els diferents agents implicats en la renovació de les ciutats i en les polítiques i estratègies a seguir per tal d’aconseguir una bona gestió.


L’última intervenció serà la presentació d’un cas pràctic a la ciutat d’Olot, on s’ha impulsat un estudi per a la rehabilitació, captació i mobilització d’habitatge al nucli antic. Aquesta intervenció anirà a càrrec de la Sra. Neus Roca, arquitecta i delegada de la Garrotxa-Ripollès del COAC i de la Sra. Miriam Paredes, advocada i responsable de l’Oficina d’Habitatge d’Olot. En aquest cas, la voluntat és la de conèixer en detall la realitat del parc d’edificis i d’habitatges existent, per tal de poder fer una diagnosi acurada i sobretot, per poder desenvolupar estratègies que puguin solucionar les problemàtiques detectades, com també poder preveure i donar resposta a les necessitats futures.


L’acte finalitzarà amb una taula rodona, moderada pel Sr. Miquel Sitjà, president de la Demarcació de de les Comarques Centrals del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, on es plantejaran qüestions relacionades amb la temàtica de la jornada i es comptarà amb la participació dels ponents.


HORARI

16:00 h

Presentació de la Jornada

Sr. Narcís Reverendo, arquitecte i president de l’Observatori.

Sr. Marc Riera, president de la Demarcació de Girona del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya.

Sra. Isabel Granell, directora de l’Observatori.

16:15 h

Sr. Pablo Martínez arquitecte i co-fundador de l’estudi 300.000 km/s.

El problema de l'habitatge no es resol amb habitatge

17:00 h

Sr. Richard Pointelin, geògraf, urbanista, i Doctor en Ciències experimentals i sostenibilitat per la Universitat de Girona (2016).

Polítiques de renovació urbana i habitatge a França.

17:45 h

Sr. Eduard Cabré, politòleg i urbanista, i consultor en polítiques d'habitatge per a administracions públiques i organitzacions no governamentals.

Polítiques públiques d'habitatge per fer front a la segregació social.

18:30 h

Sra. Neus Roca, arquitecta i delegada de la Garrotxa-Ripollès del COAC

Sra. Miriam Paredes, advocada i responsable de l’Oficina d’Habitatge d’Olot.

El cas del Barri Vell d’Olot

19:15 h

Taula rodona, moderada pel Sr. Miquel Sitjà, president de la Demarcació de de les Comarques Centrals del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya.

20:00 h

Finalització de l’acte


Comments


bottom of page