top of page
  • Info

Benvinguts a l'Observatori

Actualizado: 11 feb 2019

El 5 de Juny de 2018 es va fundar l'Associació Observatori de la Rehabilitació i Regeneració Urbana, per part del Col·legi d'Arquitectes de la Demarcació de Girona, el Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers de l'Edificació de Girona i el Gremi de Promotoros i Constructors d'Edificis de Girona.


D'acord amb els Estatuts aprovats, l'objecte de l'Observatori és esdevenir una plataforma d’estudi i anàlisi de fenòmens relacionats amb la ciutat d’acord amb els objectius i funcions que determinen els presents estatuts.

L’Observatori també fomentarà polítiques actives d’incidència en la transformació de la ciutat.


Els objectius de l'Observatori, d'acord amb l'art 3 dels Estatuts són:

a. Informar de manera pública, oberta i fonamentada sobre totes les activitats que suposen canvis en la ciutat i els seus efectes en la vida de les persones, amb especial atenció als mecanismes de renovació urbana de l’edificació.

b. Moderar les observacions de totes les persones sobre el canvi en la ciutat, la recerca i anàlisi de tots

els factors que hi intervenen i el desenvolupament de fils conductors per incidir en iniciatives reals

per modular els canvis cap a una millora de la vida de les persones a la ciutat.

c. Recollir, concentrar i editar la informació sobre temes cabdals que endrecin el debat, sobre les

iniciatives que es produeixen i la seva oportunitat. Exposar les contradiccions del sistema vigent

d’ordenació de l’edificació en cada una de les seves fases.

d. Cercar el contrast amb dades quantificables i objectives de la relació entre desitjos de l’usuari,

l’administració i els costos globals.

e. Cercar la màxima dispersió en els punts de vista sobre els que analitzar cada fenomen.


Per assolir aquests objectius, l’Observatori té el projecte de desenvolupar –entre d’altres- les següents

funcions:

a. Crear una plataforma digital de difusió. Donar a conèixer i proposar formació relacionada amb la

rehabilitació i renovació urbana i tots els seus àmbits.

b. Impulsar un punt de documentació i centralització d’informació.

c. Esdevenir un punt de referència de la informació i assessorament tècnic i legal en matèria de

renovació i rehabilitació.

d. Connectar els diferents agents del territori, per crear sinèrgies de treball i impulsar accions

estratègiques conjuntes.

e. Organitzar la presència nacional i internacional en aquest camp.

Comments


bottom of page