Edifici Pia Almoina Plaça Catedral, 8 17004 Girona

FORMACIÓ

Informació sobre cursos, seminaris, tallers, jornades i altres que siguin d'interés.